Preventivní program

Školní metodik prevence na škole je Mgr. Daniela Kubová.
Konzultační hodiny: pátek 10:00 - 11:30 hod., kabinet uměleckých učitelů v přízemí (č. 108), jiný termín možný po telefonické domluvě.
Kontaktní e-mail: kubova@sspu-opava.cz


NNTB

Linka bezpečí 116 111

zdarma pro děti, mládež a studující do 26 let

Rodičovská linka 840 111 234, 606 021 021

Linka bezpečí

Rodiče, děti a jejich problémy - dokument PDF


Krizová telefonní linka

PORADENSKÁ LINKA PRO PEDAGOGY, RODIČE I DĚTI

Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR poskytuje poradenské služby pro školy a školská zařízení, pedagogické pracovníky, žáky i jejich rodiče v oblasti preventivní, pedagogicko-psychologické, speciálně pedagogické a v oblasti další vzdělávací cesty.
Poradenská linka je určena primárně pedagogickým pracovníkům v rámci celé České republiky, kterým je nápomocna výlučně při řešení problémových výchovných situací týkajících se školního prostředí. Určena je zejména těm, kteří nemají možnost konzultovat problematické a dlouhodobé kritické situace, které se jim nepodařilo vyřešit svépomocí či najít podporu ve svém okolí, např. u vlastního školního psychologa.
Linka navíc shromažďuje kontakty na instituce, které mohou být školami využívány, jako jsou pedagogicko-psychologické poradny, psychologové a psychiatři, linky důvěry určené pro celou populaci, seznam specializovaných linek telefonické krizové pomoci, krizová centra a jiné.
Telefonická linka je zcela anonymní a je k dispozici na telefonním čísle 841 220 220
(zpoplatněno dle tarifních pásem v rámci České republiky) v pracovních dnech 8:00 - 16:00


Národní linka pomoci AIDS

 www.prevencehiv.cz

HIV


Rady pro děti i rodiče pro bezpečné používání internetu

Bezpečný internet

www.bezpecnyinternet.cz


Prezentace žáků na téma protidrogová prevence

V rámci mezipředmětových vztahů vytvořili žáci třídy IT1 zajímavé prezentace, které se týkají některých negativních jevů ohrožujících zejména mladou generaci. Nejpovedenější prezentace si můžete stáhnout a prohlédnout v programu MS Power Point: