Podpora odborného vzdělávání na středních školách MSK

Investice do rozvoje vzdělávání

Naše škola se účastní projektu
 „Podpora odborného vzdělávání na středních školách MSK“

Cíle projektu:
1. Zvýšení motivace žáků základních škol ke vzdělávání v technických oborech. 
2. Zvýšení kvality odborného vzdělávání na zapojených středních školách:

 • tvorba a pilotní ověření inovativních vzdělávacích příruček pro výuku odborných předmětů;
 • zajištění materiálních podmínek;
 • pořízení didaktického vybavení;
 • rozvoj spolupráce mezi školami navzájem a s dalšími subjekty nadregionálním trhu práce;
 • zvyšování a posílení kompetencí pedagogů.

Přehled aktivit doposud realizovaných na naší škole:

 • Dny otevřených dveří
 • Exkurze do automobilek
 • Exkurze na přečerpávací elektrárnu Dlouhé stráně
 • Tvorba příručky Mechanika II
 • Tvorba příručky Programování webových aplikací a programování v jazyce C
 • Tvorba podpůrných materiálů pro strojírenskou technologii
 • Soutěž pro žáky ZŠ ve tvorbě počítačových prezentací
 • Soutěž pro žáky ZŠ ve skládání modelů stavebnicí MERKUR
 • Zvyšování kompetencí pedagogů

Soutěž "Prezentace"
Soutěž v tvorbě počítačových prezentací

Soutěž Merkur 2010
Soutěž ve skládání modelů

Exkurze Škoda Auto
Exkurze do Škoda-Auto

Den otevřených dveří
Den otevřených dveří