ICT plán školy

ICT plán školy je zpracován podle metodického pokynu MŠMT č.j. 27 419/2004-05, který stanovuje "Standard ICT služeb ve škole" a náležitosti dokumentu "ICT plán školy" jako podmínky k čerpání účelově určených finančních prostředků státního rozpočtu v rámci SIPVZ.

ICT plán je k nahlédnutí u ředitele školy a u ICT koordinátora.