Projekt „Angličtina pro strojaře“ číslo CZ.1.07/3.2.07/02.0013

Projekt

Hlavním cílem projektu je vytvoření nabídky dalšího vzdělávání dospělých ve škole v oblasti odborné angličtiny pro strojaře podle současných potřeb zaměstnavatelů.
Chceme inovovat metodiku i obsah výuky odborné angličtiny tak, aby odpovídaly současným poznatkům didaktiky angličtiny s využitím online vzdělávacích technologií a dálkovým zpřístupněním studijních materiálů a informací potřebných pro řízení učení účastníky DV.
Specifickými cíli projektu jsou podpora lektorů DV absolvováním stáží v podnicích a umožnění diskuse o jazykových požadavcích zaměstnavatelů na zaměstnance a absolventy škol. Chceme vyškolit lektory DV v metodice práce s nově vytvořeným multimediálními výukovými materiály ke čtyřem obsahově nezávislým modulům. Bude rozvíjeno partnerství školy a podniků, které jsou v projektu partnery.
Bude vytvořen vzdělávací program Angličtina pro strojaře, který budou tvořit čtyři moduly základní odborné angličtiny a k nim moderní online i offline výukové materiály s poslechy a videonahrávkami profesních dialogů. Využívání jednotné metodiky pro hodnocení výsledků jazykového vzdělávání umožní pilotně ověřit vyučovací metody a organizační formy zaměřené na rozvíjení předem definovaných kompetencí a očekávaných cílů a výsledků vzdělávání.
Projekt chce přispět k efektivnějšímu využívání moderní didaktické a výpočetní techniky účastníky DV v jazykové výuce. Dospělé účastníky DV chceme naučit řídit své učení tak, aby se snažili zlepšit výsledky vzdělávání, průběžně se hodnotili a využívali k učení ICT.
Škola a její partneři získají celkové výstupy z projektu, tj. multimediální výukové materiály ke čtyřem modulům s tematikou technologie a materiály, stroje a zařízení, kvalita a kontrola ve strojírenské výrobě, obchod a marketing, které budou vytvořeny ve spolupráci odborníků ze školy a z praxe.
Po ukončení projektu bude škola výukové materiály využívat v kurzech DV. www.anglictinaprostrojare.cz

Článek o projektu, který vyšel v regionální příloze Deníku:
Článek v příloze Deníku